Kaamwali Barobar Palangtod Jhavajhavi

तीच्या पुच्ची ला चाटत असताना ती मादक आवाज काढून राहिली होती व गरम होऊन राहिली होती. १० मिनिट तीच्या पुच्चीला चालल्यावर तीने पुन्हा एकदा मोठा फवारा सोडला व सगळं रस मी पिऊन टाकला.

ती म्हणाली की आता तरी झवा ना पण मी तीच्या बॉल्सवर तुटून पडलो व तिचा एक बॉल तोंडात घेऊन चोखु लागलो तर दुसरा जोरजोरात दाबू लागलो.

१५ मिनिट तिचे दोन्ही बॉल चोखून व दाबून झाल्यावर ती भडकली व म्हणाली की आतातरी झवणार का? मग मी वेळ वाया न घालवता तिचे पाय फाकवून तिच्या पुच्चीवर माझा लवडा सेट करून तिच्यावर चढलो व एका शॉट मध्ये माझा पूर्ण लवडा तिच्या पुच्ची मध्ये रेटून घुसवला. माझा लवडा तिच्या पुच्ची मध्ये घुसवल्यावर तीला कीस करत म्हणालो की आज पासून तू माझी रांड आहेस.

प्रत्येक सुट्टीच्या दिवशी मी तुला झवणार व तुला १००० रुपये देणार. आज पासून माझा लवडा तुझ्या पुच्चीचा व तुझ्या गांडी चा मालक आहे मी म्हणीन त्यावेळेला तू माझ्या कडून तुझी पुच्ची व गांड झवून झवून घेणार आहेस.

हे म्हणत मी माझा लवडा तिच्या पुच्ची मधून बाहेर काढून पुन्हा शॉट मारला व तीला झवायला सुरवात केली. मी तीला जोरजोरात शॉट मारू लागलो माझ्या प्रत्येक शॉटला आह्हह्हह्ह अह्हह्हह्ह उह्ह्ह्ह अह्ह्ह आह्हह्हह्ह अह्ह्हह्हह्हह्ह आह्हह्हह्ह अह्ह्हह्हह्हह्ह करत होती व म्हणत होती की झवाड्या झव, अजून जोरात झव मग मी पण तीला काचा काचा शॉट मारत तिच्या पुच्चीच्या दाण्यापर्यंत माझा लवडा रेटत होतो.

प्रत्येक शॉटला मी पण तीला म्हणत होतो की मला झवाड्या म्हणतेस साली, रांड घे तुझ्या पुच्ची मध्ये मझा लवडा, घे अजून घे म्हणत मी तीला जोर जोरात शॉट मारून तिच्यावर चढून चढून तीला काचा काचा झवत होतो.

तिच्या पुच्चीमध्ये लवडा रेटत असताना माझ्या गोट्या तिच्या पुच्चीवर आपटत होत्या ज्यामुळे रूम मध्ये फटफट फटफट फटफट फटफट चे तर तीची पुच्ची ओली झाल्यामुळे फच फच पच पच फच फच पच पच फच फच पच पच फच फच पच पच फच फच पच पच फच फच पच पच चे आवाज घुमत होते.

More Sexy Stories  Shejaryacya Baykola Tichya Ghari Kacha Kacha Jhavale – Part 2

तासभर तीला झवल्यानंतर ती म्हणाली की माझे आता निघणार आहे. मी माझा लवडा तिच्या पुच्चीमधून बाहेर काढून माझे तोंड तिच्या पुच्ची ला लावले व तिच्या पुच्चीमधून उडालेला फवारा तोंडात घेतला.

तिच्या पुच्चीचा रस पिऊन झाल्यावर पुन्हा माझा लवडा तिच्या पुच्ची मध्ये घुसवून तीला पुन्हा झवायला सुरवात केली पण माझी आता तिच्या पुच्ची मध्ये पिचकारी देण्याची इच्छा होऊ लागली व तीला म्हणालो की चाल आता घे तुझ्या पुच्ची मध्ये माझी गरम गरम पिचकारी.

मी माझा लवडा तिच्या पुच्ची मधून बाहेर काढून एक जोरात शॉट मारून घुसवला व माझा लवडा तिच्या पुच्चीच्या दाण्याला जाऊन चिकटला व मी माझी गांड करकचून आवळली व तीला तिच्या पुच्चीमध्ये एक मोठी पिचकारी दिली.

मी १५ सेकंड तिच्या पुच्ची मध्ये माझ्या वीर्यचे पचापच पचापच गरम गरम फवारे उडवले व तिच्या पुच्चीमध्ये पिचकारी दीली व माझे पांढरे दाट गरम गरम वीर्य तिच्या पुच्ची मध्ये भरून टाकले.

मी मिनिटभर माझा लवडा तिच्या पुच्चीमध्येच ठेऊन माझी गांडपण तशीच आवळून धरली म्हणजे पिचकारी देऊन पुच्चीमध्ये भरलेले वीर्य बाहेर येणार नाही.

पिचकारी देऊन पुच्चीमध्ये भरलेले वीर्य पूर्णपणे तिच्या पुच्चीमध्ये गेल्यानंतर मी माझी गांड नॉर्मल केली व तिच्या ओठांवर एक पप्पी घेतली व विचारले पिचकारी कशी वाटली? ती म्हणाली की झवाड्या आता लवडा काढ बाहेर.

मी म्हणालो की तासभर झवल्यावर लगेच थकलीस? तुला संध्याकाळ पर्यंत कचाकचा झवणार आहे, तुझी गांड पण मारणार आहे तुझ्या पुच्ची व गांडी मध्ये पिचकाऱ्या देणार आहे. मग मी तिच्या पुच्चीमधून लवडा बाहेर काढला, आम्ही बाथरूम मध्ये गेलो, सामान साफ केले व बेडवर येऊन झोपलो.

पण बेडवर येण्यापर्यंत माझा लवडा उठला होता. मी पुन्हा तिचे पाय फाकवले व पुच्चीवर लवडा सेट करून तिच्यावर चढलो शॉट मारून माझा लवडा तिच्या पुच्चीमध्ये घुसवून पुन्हा तीला जोरजोरात शॉट मारत मी झवायला चालू केले. मी तीला जोरजोरात शॉट मारून झवत राहिलो.

तीला झवताना पुन्हा रूम मध्ये फच फच पच पच फच फच पच पच फच फच पच पच फच फच पच पच फच फच पच पच फच फच पच पच चे आवाज घुमत होते.

More Sexy Stories  मामी की सहेली ममता की चुदाई

पाऊण तास तीला काचा काचा झवल्यानंतर ती म्हणाली की माझे आता निघणार आहे. मी माझा लवडा तिच्या पुच्चीमधून बाहेर काढून माझे तोंड तिच्या पुच्ची ला लावले व तिच्या पुच्चीमधून उडालेला फवारा तोंडात घेतला.

तिच्या पुच्चीचा रस पिऊन झाल्यावर माझा लवडा तिच्या पुच्ची मध्ये घुसवून तीला पुन्हा झवायला सुरवात केली पण माझी आता तिच्या पुच्ची मध्ये पिचकारी देण्याची इच्छा होऊ लागली व तीला म्हणालो चाल आता तुला पुन्हा तुझ्या पुच्चीमध्ये पिचकारी देतो.

मी माझा लवडा तिच्या पुच्ची मधून बाहेर काढून एक जोरात शॉट मारून घुसवला व माझा लवडा तिच्या पुच्चीच्या दाण्याला जाऊन चिकटला व मी माझी गांड करकचून आवळली व तीला म्हणालो घे तुझ्या पुच्ची मध्ये माझी दुसरी पिचकारी म्हणत तिच्या पुच्चीमध्ये एक लांबलचक पिचकारी दिली.

मी १५ सेकंड तिच्या पुच्चीमध्ये माझ्या वीर्यचे गरम गरम फवारे उडवले व तिच्या पुच्चीमध्ये पिचकारी दीली व तिच्या पुच्चीमध्ये माझे गरम गरम वीर्य भरून टाकले. मी मिनिटभर माझा लवडा तिच्या पुच्चीमध्येच ठेऊन माझी गांडपण तशीच आवळून धरली म्हणजे पिचकारी देऊन पुच्चीमध्ये भरलेले वीर्य बाहेर येणार नाही.

पिचकारी देऊन पुच्चीमध्ये भरलेले वीर्य पूर्णपणे तिच्या पुच्चीमध्ये गेल्यानंतर मी माझी गांड नॉर्मल केली व तिच्या ओठांवर एक पप्पी घेतली व विचारले पिचकारी घेऊन मजा अली? मग आम्ही बाथरूम मध्ये गेलो, सामान साफ केले.

सामान साफ करत असताना मी एका हातानी तीची गांड दाबू लागलो ज्यानी माझं लवडा पुन्हा उठला बेडवर आल्यावर मी तीला म्हणालो की चल आता तुझी गांड दे.

मला तुझी गांड झवायची आहे. ती थोडी घाबरली पण तयार झाली. मी माझं लवडा तीच्या गांडीवर सेट केला व जोरात शॉट ,मारून तीच्या गांडीमध्ये माझं लवडा घुसवला व जवळ जवळ अर्धा तास तीची गांड काचाकाचा झवली व अर्ध्या तासांनी तिच्यात गांडीमध्ये एक लांबलचक पिचकारी दिली.

मी १५ सेकंड तिच्या गांडीमध्ये माझ्या वीर्यचे गरम गरम फवारे उडवले व तिच्या गांडीमध्ये पिचकारी दीली व तिच्या गांडीमध्ये माझे गरम गरम वीर्य भरून टाकले.

Pages: 1 2 3